Daňový portál Finanční správy

Daňový portál Finanční správy

V tomto článku se zaměříme na podstavu a funkce Daňového portálu Finanční Správy, který poplatníkům poskytuje hned několik důležitých funkcí spojených s jejich daňovou povinností. Nás bude nejvíce zajímat, jako mohou živnostníci s EET povinností vymezenou zákonem o elektronické evidenci tržeb využívat Daňový portál Finanční správy.


Co je Daňový portál Finanční správy

Daňový portál Finanční správy jespolečným prostorem přístupným pro živnostníky (s EET povinností i bez) a správce daně. Slouží k přenosu a ukládání informací o tržbách, a také jako zdroj informací a podpory pro živnostníky. V tomto portálu můžou poplatníci mj. podávat náležité písemnosti, získávat informace o daňové povinnosti a spravovat údaje o své evidenci tržeb. Taktéž vytvářet pokladní certifikáty pomocí webové aplikace.


Funkce Daňového portálu

Daňový portál Finanční správy obsahuje několik přehledně seřazených podsekcí:

 • Elektronická podatelna pro Finanční správu (EPO) – zde mají daňoví poplatníci podávat a přijímat písemnosti spojené s jejich zdaňovanou živnostenskou činností
 • Elektronická evidence tržeb (EET) – webová aplikace pro správu evidovaných dat podléhajících EET a vystavování pokladních certifikátů
 • Daňová informační schránka – finanční úřad její pomocí informuje daňové subjekty o pravidlech a změnách daňových povinností
 • Sekce pro DPH – obsahuje jak registr plátců DPH, tak i elektronickou službu, s jejíž pomocí je poplatníkům vracena DPH týkající se obchodu v rámci EU
 • Elektronický podpis – Daňový portál Finanční správy vydává živnostníkům autentizovaný podpis, jímž se mohou bezpečně prokazovat online
 • Aplikace třetích stran – poplatníci zde dostanou přístup k ekonomickým a účetním aplikacím třetích stran
 • Statistika EPO – zde si uživatelé mohou procházet data z elektronické podatelny

Webová aplikace Elektronická evidence tržeb

Nás bude ale nejvíce zajímat tato sekce Daňového portálu, která přímo souvisí s EET. Po přihlášení sem může poplatník spravovat údaje o sobě, své živnosti a tržbách.

V této webové aplikaci lze

 • přidat či změnit údaje o provozovně
 • přidělit přihlašovací údaje pověřeným osobám
 • požádat o vydání či obnovení pokladního certifikátu
 • filtrovat a řadit data o evidovaných tržbách podle období uskutečnění tržeb
 • vyžádat součty evidovaných trže dle období
 • sledovat vlastní aktivity zaevidované na Finanční správě


Kdo se sem může přihlásit

Přihlásit se na Daňový portál Finanční správy může jen ten živnostník, který byl Finanční správou autentizován. Každý budoucí poplatník musí nejprve zažádat o přístupové údaje, tzv. autentizační údaje, pomocí kterých se bude posléze přihlašovat do evidenčního systému tržeb. Pro získání těchto údajů musí poplatník podložit svou identitu a poskytnout údaje o své živnosti spadající do EET.


Vydávání a správa pokladních certifikátu

Na Daňovém portálu si živnostník může nechat vystavit jeden či vícero pokladních certifikátů, jež si uloží do svého evidenčního zařízení (pokladna, počítač, chytrý telefon nebo tablet). Bude jimi podepisovat datové zprávy odesílané na Finanční správu. Pokladní certifikáty musí být s odstupem několika let obnovovány.

Kassensysteme der Zukunft