Registrace EET účtenek

registrace EET účtenek

Se vstupem zákona o evidenci tržeb v platnost mají nyní čeští živnostníci, na něž se tento zákon vztahuje, povinnost svým zákazníkům vydávat účtenky s údaji o evidenci dané tržby. Registrace EET účtenek nastolená Finanční správou je jedním z několika kroků sloužícím k zavedení EET do podnikatelské krve národa.

V tomto článku si povíme, jak a proč taková registrace EET probíhá a jaké výhody skýtá pro registrující a samotný stát.

 

Účel registrace EET účtenek

V České republice je v současné době možné registrovat obdržené EET účtenky, a zúčastnit se tím slosování loterie Finanční správy s názvem Účtenkovka.

Účelem zavedení této možnosti a její podpory od samotného státu je motivace zákazníků k vyžádání účtenky při každém jejich nákupu, čímž se utvrzuje pozice EET na českém trhu. Jinými slovy, čím více zákazníků vyžaduje účtenku i při tom nejzanedbatelnějším každodenním nákupu, tím více tržeb automaticky podléhá EET, protože živnostník nemůže danou tržbu ukrátit.

Dalo by se tedy říci, že hlavním záměrem zavedení registrace EET účtenek je navýšit každoroční daňovou částku zákonně odvedenou do státní kasy českými živnostníky.

 

Jaké údaje musí registrovatelná EET účtenka obsahovat

Zákazník si může jedním letmým pohledem ověřit, že účtenka, která mu správě byla vydána živnostníkem, obsahuje potřebné EET údaje (a je tím pádem registrovatelná).

EET účtenka musí obsahovat:

  • Bezpečnostní kód poplatníka (BKP) úplně ve všech případech, a to bez ohledu na podnikatelův režim evidence tržeb. Tento kód je generován živnostníkovým registračním zařízením (pokladna, počítač, mobil nebo tablet) a slouží k identifikaci podnikatele, který tržbu evidoval. Právě BKP je užíván k registraci EET účtenek.
  • Fiskální kód (FIK) – ten na účtence najdete pouze v případě, že živnostník, od něhož jste ji obdrželi, eviduje tržby v běžném režimu, tzn. online. Tento kód unikátní pro každou tržbu je generován Finanční správou.
  • Potvrzovací kód poplatníka (PKP) – nahrazuje FIK v případě technických obtíži při komunikace mezi živnostníkovou registrační pokladnou a servery Finanční správy. Najdete ho na účtence také v případě, že živnostník eviduje tržby ve zjednodušením nebo zvláštním režimu.

 

Jak účtenku registrovat

Zákazníkům jsou nabízeny tři možnosti registrace EET účtenek – jednorázově, s hráčským účtem a pomocí mobilní aplikace:

  • Jednorázová registrace účtenky probíhá na stránkách Účtenkové loterie a od majitele dané účtenky vyžaduje zadání 16ti-místného FIK nebo BKP, data, času, podnikatelova režimu evidence tržeb a částky, na kterou byla účtenka vystavená. Dále musí registrovatel uvést své jméno a e-mailovou adresu.
  • Založení trvalého hráčského účtu registrovatele zbaví povinnosti pokaždé vyťukávat své kontaktní údaje. Má také přístup k přehledu všech svých registrovaných účtenek.
  • Registrace pomocí mobilní aplikace je tím nejjednodušším způsobem, jak účtenku registrovat. Stačí ji totiž vyfotit chytrým telefonem, a aplikace si všechny potřebné údaje z fotky načte.

 

Ověření účtenky

To systému trvá 2-5 dnů a registrovatel jeho průběh může sledovat online. Všechny úspěšně ověřené účtenky se automaticky stávají losy loterie Účtenkovky.

 

Loterie Účtenkovka

Jedná se o loterii Ministerstva financí ČR, která slouží jako druhotná motivace zákazníků provádět pravidelné registrace EET účtenek, a tím pomáhat navyšovat odvod daní a předcházet jejich krácení. Měsíčně se zde hraje o peněžní i hmotné ceny a každá registrovaná EET účtenka je slosovatelná.

Slosování Účtenkovky pro předchozí kalendářní měsíc probíhá vždy 15. dne měsíce následujícího a podléhají mu veškeré zaregistrované EET účtenky bez ohledu na hodnotu či druh nákupu, který zohledňují.

 

Podmínky pro hráče

Hráč musí být plnoletý a disponovat českým telefonním číslem a tuzemskou adresou, na kterou by byla případná výhra zaslána. České občanství není povinností – Účtenkovky se mohou účastnit i cizinci.

Kassensysteme der Zukunft