OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

helloCash: Zásady ochrany osobních údajů pro registrační pokladny v České republice

Za zpracování dat odpovídá mRaP GmbH, FN 412051h, 3250 Wieselburg-Land, Pulvermühlweg 11. mRaP GmbH provozuje platformy ‘helloCash’ a ‘BookGoodLook’.

OBLAST PŮSOBNOSTI

Respektujeme Vaše právo na soukromí. Ochrana a zabezpečení Vašich osobních informací je pro nás velmi důležitá. Rádi bychom Vás informovali o dostupných datech na www.hellocash.cz, www.hellocash.at, www.hellocash.de, www.hellocash.ch, www.hellocash.fr, www.hellocash.pl nebo na jakékoli jiné helloCash doméně, která využívá služeb SaaS, nabízených serverem helloCash: www.bookgoodlook.at, www.bookgoodlook.de, www.bookgoodllok.cz, www.bookgoodlook.fr, www.bookgoodlook.pl a kde jsou tato data shromažďována a zpracovávána.

Zpracování Vašich údajů je založeno na zákonných ustanoveních.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny webové stránky, které provozujeme a které jsou určeny pro návštěvníky těchto webových stránek, jakož i pro osoby, které používají službu Saas, kterou nabízíme.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit zásady ochrany osobních údajů. Registrovanému uživateli oznámíme změnu elektronickou poštou 14 kalendářních dní před plánovaným datem změny.

SBĚR DAT O UŽIVATELÍCH

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových stránkách nebo e-mailem, Vaše data budou uchovávána u nás po dobu šesti měsíců, abychom mohli zpracovat Váš požadavek a v případě dodatečných otázek a poté smazána v případě, že nedojde k žádnému smluvnímu vztahu. Tyto údaje zpracováváme podle našich Zpracování adresáře .

Chcete-li používat některý z našich modelů pokladny (služba SaaS), nebo jinou službu SaaS, musíte se zaregistrovat na našich internetových stránkách.

Mimo jiné můžete do pole „Základní údaje“ libovolně zadávat údaje identifikující Vaše obchodní a bankovní údaje. V poli „Zaměstnanci“ máte možnost vytvářet informace o svých zaměstnancích. Pole „Pokladna“ mimo jiné umožňuje vytvářet a spravovat doklady, uchovávat pokladní knihy a nahlédnout do Vašich nevyřízených dokladů. V poli „Zákazníci“ můžete zadávat a spravovat údaje o zákaznících. Tato data nejsou shromažďována automaticky. Kategorie dat, které skutečně zpracujeme, jsou zobrazeny v adresáři zpracování.

Tyto údaje zveřejníme nebo předáme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely plnění smlouvy nebo za účelem vyúčtování, nebo pokud jste s tím v minulosti vyjádřili souhlas.

SBÍRÁNÍ DAT OD TŘETÍCH STRAN

Údaje o Vás obdržíme v šifrovaném formuláři od společnosti A-Trust pro bezpečnostní systémy v elektronické dopravě GmbH. Zpracování těchto údajů je nezbytné k uzavření smlouvy a k plnění smlouvy. Zpracování je přípustné podle čl. 6 odst. 1 písm. B) obecného nařízení o ochraně údajů.

ZPRACOVÁNÍ DAT

Můžete se sami rozhodnout, jaké údaje zveřejníte po registraci, a to tak, že je uvedete na portálu svého osobního zákaznického portálu. Vaše specifikovaná data zpracováváme výlučně za účelem poskytnutí dohodnuté služby v rámci vybraného modelu pokladny (služba SaaS). Vaše osobní údaje (název společnosti, adresa, popis, kontaktní osoba, telefonní číslo a údaje o účtu) budou použity výlučně k účtování naší služby (účelu zpracování).

Zpracování Vašich údajů je nutné k uzavření smlouvy a k plnění smlouvy. Zpracování je přípustné podle čl. 6 odst. 1b základního nařízení o ochraně údajů.

Máme oprávněný zájem k získání informací o Vaší úvěruschopnosti před uzavřením smlouvy a během plnění smlouvy. Vaše osobní údaje můžeme použít k získání informací o Vašem úvěrovém hodnocení od vládních autorizovaných sdružení a úvěrových institucí. Jedná se o profilování, ve kterém sdružení pro ochranu úvěrů a úvěrové instituce poskytují posouzení jejich úvěruschopnosti na základě přenášených údajů. Pokud je Vaše hodnocení příliš nízké, nebo informace nejsou k dispozici, vyhrazujeme si právo neuzavřít smlouvu nebo získat další zajištění. Zpracování je přípustné podle čl. 6 odst. 1 f obecného nařízení o ochraně údajů.

Pokud jste nám poskytli svůj souhlas, použijeme Vaše osobní údaje do tří let od ukončení našeho smluvního vztahu, abychom Vám poskytli informace o našich službách (novinkách atd.).

PŘIŘAZOVÁNÍ PLATEB

Vaše osobní údaje předáme k platbě autorizovanému poskytovateli služeb. Za tímto účelem spolupracujeme s firmou Adyen GmbH, 10178 Berlín, Hackescher Markt 4, Budova 44. Pokud zadáte platební údaje za platbu v reálném čase, budou se používat výhradně pro zpracování plateb. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy. Zpracování je přípustné podle čl. 6 odst. 1b základního nařízení o ochraně údajů.

SOUBORY COOKIES

Naše internetové stránky používají tzv. „Cookies“. Jedná se o malé textové soubory uložené v zařízení pomocí prohlížeče. Soubory cookies obsahují informace, které web odesílá do Vašeho prohlížeče. Prohlížeč pak ukládá tyto informace ve svém systému. Používají-li se soubory cookies, webová stránka si může pamatovat informace o Vás a Vašem nastavení (například uživatelské jméno pro osobní přístup k určité oblasti webu). Toto trvá buď dokud nezavřete aktuální okno prohlížeče (dále jen „Session Cookies“), nebo je soubor cookie deaktivován nebo smazán.

Pro přihlašování na naše stránky používáme session cookies. Když se na náš internetový server přihlásí registrovaný uživatel, webový server nastaví soubor session cookies pro připojení, který potvrdí, že uživatel byl ověřen. Tyto soubory session cookies usnadňují navigaci na webu. Obsahují náhodné údaje, které server používá k ověření požadavku prohlížeče na server v rámci této relace. Soubor session cookies se odstraní, jakmile uživatel zavře aktuální okno prohlížeče (pokud uživatel neaktivoval možnost „zůstat přihlášen“).

Naše webové stránky využívají funkce webové služby Google Analytics. Google Analytics používá soubory cookies. Informace vygenerované cookies o používání webových stránek (včetně adresy IP) jsou přenášeny na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je nám známo, společnost Google tyto informace použije pouze k vyhodnocení využití webových stránek, k sestavování zpráv o Vašich aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon. Smluvní vztah se službou Google Analytics je založen na standardních smluvních ustanoveních Evropské komise.

Zpracování dat probíhá na základě zákonného ustanovení § 96 odst. 3 TKG a § 6 odst. 1 písm. F) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšení naší nabídky a našich webových stránek. Všechny soubory cookies, které používáme, jsou zobrazeny v adresáři zpracování.

ZASÍLÁNÍ NOVINEK (NEWSLETTER)

Při registraci na webových stránkách máte možnost se přihlásit k odběru e-mailových novinek a určit si frekvenci příjmu e-mailů sami. Můžete se kdykoli přihlásit a odhlásit pomocí vlastního nastavení profilu pro e-mailový newsletter a zkontrolovat četnost zaslaných e-mailů. Dále budete mít příležitost odhlásit se v každé z našich zaslaných informací a v každém e-mailu.

VÝZKUM TRHU A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme Vaše údaje pro účely reklamních a / nebo tržních výzkumů. Zpracování dat probíhá na základě § 6 odst. 1 písm. F GDPR. Použití údajů pro výzkum trhu a veřejného mínění probíhá anonymně. Náš legitimní zájem spočívá v informacích o našich službách a v analýze naší nabídky.

ZABEZPEČENÍ DAT

Usilujeme o ochranu Vašich informací v souladu s nejnovějšími standardy o bezpečnosti. Za tímto účelem mají oprávnění jednotlivci přístup k uloženým informacím uživatelů, aby ověřili, opravili, anonymizovali, zablokovali nebo smazali tyto informace. Máte také možnost prohlížet a měnit data, která odešlete.

Stejně jako u všech přenosů dat přes internet zůstává při odesílání a přijímání osobních údajů zbytkové riziko. Snažíme se minimalizovat toto riziko šifrováním dat, které předkládáte při objednávání produktů a služeb, nebo pomocí nabídky s protokolem Secure Socket Layer Protocol (SSL). Vezměte prosím na vědomí, že navzdory našim vysokým požadavkům na ochranu osobních údajů může být jakákoli informace, kterou dobrovolně sdílíte prostřednictvím internetu, potenciálně zachycena. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout odpovědnost za poskytnutí informací kvůli chybám při přenosu dat a / nebo neoprávněnému přístupu třetích stran.

VYMAZÁNÍ

Vaše údaje smažeme v podstatě bezprostředně po ukončení smluvního vztahu, nejpozději však po uplynutí všech právních závazků týkajících se skladování a zákonné promlčecí lhůty pro vymáhání našich možných občanských nároků na náhradu škody. Vaše údaje mohou být uloženy až 30 let. Existuje možnost, že anonymní data budou u nás uložena namísto jejich odstranění. V takovém případě je neodvolatelně odstraněn jakýkoliv osobní odkaz k Vašim údajům a proto zde neexistuje povinnost vymazat ochranu osobních údajů.

VAŠE PRÁVA

Právo na informace: Můžete si vyžádat od nás potvrzení o tom, zda a do jaké míry zpracováváme Vaše údaje.

PRÁVO NA OPRAVU

Pokud zpracujeme Vaše osobní údaje, které jsou neúplné nebo nesprávné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu nebo dokončení.

PRÁVO NA SMAZÁNÍ

Můžete požádat o smazání Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme nezákonně nebo pokud zpracování neúměrně zasahuje do Vašich oprávněných zájmů. Mohou existovat důvody proti okamžitému zrušení (například zákonem regulované požadavky na uchovávání).

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte nárok požadovat, abychom omezili zpracování Vašich dat, pokud

  • Omezujete přesnost dat po dobu, která nám umožňuje ověřit přesnost dat
  • zpracování dat je nezákonné, ale odmítnete odstranění a místo toho vyžadujete omezení používání dat,
  • již údaje nepotřebujeme k zamýšlenému účelu, ale stále potřebujete tato data pro uplatnění nebo obhajobu právních nároků,
  • jste vznesli námitky ke zpracování dat.

Toto právo lze uplatnit od 25. května 2018.

PRÁVO NA PŘENOS DAT

Pokud zrušíte, máte možnost uložit data sami stahováním a exportováním dat.

Toto právo lze uplatnit od 25. května 2018.

PRÁVO NA NÁMITKU

Pokud zpracováváme data za účelem plnění úkolů veřejného zájmu, výkonu úřední moci nebo pokud se budeme spoléhat na potřebu chránit náš oprávněný zájem na zpracování dat, můžete k tomuto zpracování údajů vznést námitku. Námitka je oprávněná, pokud máte oprávněný zájem chránit Vaše data.

PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich údajů porušujeme zákony na ochranu dat, kontaktujte nás prosím. Samozřejmě máte také možnost stěžovat si na český úřad pro ochranu údajů od 25. května 2018 také dozorčí orgán v rámci EU.

Pokud chcete uplatnit Vaše práva vůči nám, jednoduše nás kontaktujte přes naše kontaktní údaje. Pokud máme pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o další informace. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat přiměřený poplatek za zpracování nebo odmítnout zpracovat Vaši žádost.

ÚŘEDNÍK PRO OCHRANU ÚDAJŮ

Můžete se také obrátit na našeho odborníka pro ochranu osobních údajů Mgr. Laurenze Gröbnera

Kassensysteme der Zukunft