Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET)

zákon o elektronické evidenci tržeb

Zákon o elektronické evidenci tržeb (EET) č. 112/2016 Sb. pojednává o elektronické evidenci vybraných transakcí. Vymezuje povinnosti živnostníků, kterých se týká, a zároveň tresty plynoucí z neplnění těchto povinností. Specifikuje také metody a režimy evidence tržeb v České republice.

Podstatou elektronické evidence tržeb je, že každý živnostník odešle informace o probíhající či proběhlé tržbě na Finanční
správu
, kde se tyto informace evidují. Obratem dostane potvrzovací kód dle režimu, ve kterém eviduje. Tento kód je povinen zákazníkovi vytisknout na fyzickou účtenku, která musí obsahovat všechny údaje o dané transakci včetně
rozklad zaplacené částky na DPH.

Účelem uvedení zákona o elektronické evidenci tržeb v platnost je mimo jiné srovnat podmínky na českém podnikatelském trhu, zamezit daňovým únikům, a tím získat potřebné finance na dotaci důchodů či výstavbu silnic, a snížit počet administrativních úkonů prováděných Finanční správou ČR (a zároveň zvýšit jejich nálezovost).

 

Kdy vešel zákon o elektronické evidenci tržeb v platnost a koho se týká

Zákon o elektronické evidenci tržeb vešel v České republice v platnost v roce 2016 a je od té doby soustavně novelizován a postupně zaváděn ve čtyřech vlnách, z nichž se každá týká jiného typu podnikání.

Obecně se dá však říci, že se zákon o elektronické evidenci tržeb týká všech živnostníků, kteří přijímají platbu šekem, směnkou, hotovostí nebo v omezené síti (stravenkami, vouchery, apod.). Musí se jednat o rozhodný příjem, který byl oproti příjmu náhodného uskutečněn se záměrem podnikatelského výdělku.

Zákon oelektronické evidenci tržeb neplatí pro podnikatele, jimž zákazníci platí kartou, převodem na účet či inkasem. Dále se netýká státu, jeho institucí a správních celků (např. krajů a obcí), poskytovatelů sociálních služeb, podnikatelů s pitnými či odpadními vodami, pojišťoven, bank, obchodníků s cennými papíry, a taktéž hrstky menších živnostníků (čekatelů na udělení DIČ, poskytovatelů stravování a
ubytování ve školách či veřejných toalet, apod.).

 

1. vlna EET

V první vlně, která vešla v platnost již v roce 2016, získali evidenční povinnost provozovatelé stravovacích a ubytovacích zařízení.

 

2. vlna EET

Druhá vlna EET se týkala všech velko- a maloobchodníků od roku 2017.

 

3. a 4. vlna EET

Poslední dvě vlny EET byly spojeny do jedné fáze, která vchází v platnost 1. května 2020. Bude se týkat téměř všech řemesel a živností vyňatých z předchozích dvou fází.

 

 

 

Režimy evidence tržeb

V současné době je tržbu možné evidovat ve dvou režimech – běžném a zjednodušeném. Rozdílem mezi nimi je nutnost mít stálé připojení na internet. Od května 2020 navíc stát vybraným živnostníkům umožní evidovat tržby ve zvláštním režimu, jenž navíc odebere i povinnost vlastnit pokladnu a tiskárnu na účtenky.

 

 

Běžný režim

V tomto režimu by podnikatel měl mít stálé připojení na internet a informace o tržbě odesílat na Finanční správu nejdéle v momentě jejího průběhy. Do 2 vteřin obdrží odpověď od Finanční správě ve formě datové věty. Ta obsahuje mj. dva unikátní kódy, fiskální kód (FIK) a bezpečnostní kód poplatníka (BKP), které se tisknou zákazníkovi na účtenku. 

Při technických problémech či výpadcích serverů Finanční správy trvajících déle než 2 vteřiny od odeslání údajů o prováděné tržbě je živnostník povinen vystavit zákazníkovi účtenku bez FIK, které je v tomto případě nahrazeno podpisovým kódem poplatníka (PKP), a tržbu následně zaevidovat do 48 hodin.

 

 

Zjednodušený režim

Tento režim je využíván zejména podnikateli bez možnosti stálého internetového připojení z důvodů lokace bez připojení či přemisťování se během pracovní činnosti. Údaje o tržbě jsou odesílány na Finanční správu do 5 dnů od provedení transakce a zákazníkovi je na účtenku tisknut namísto FIK pouze PKP.

 

 

Zvláštní režim

Živnostníci s pravomocí evidovat tržby ve zvláštním režimu disponují fyzickým blokem speciálních účtenek, který obdrží jednou za rok přímo od Finanční správy. Nemusí tak vůbec své tržby evidovat elektronicky.

 

 

Zákon o evidenci tržeb: povinnosti spjaté s EET

Zákon o evidenci tržeb obsahuje 3 části, které vymezují povinnosti podnikatele spojené s evidencí tržeb.

 

Autentizace a certifikáty

První díl zákona
pojednává o procesu autentizace živnostníka pro EET. Podnikatel schválený pro
používání EET si může nechat vystavit pokladní certifikáty s omezenou platností,
čímž automaticky podléhá povinnosti chránit údaje na těchto certifikátech.

 

 

Oznamovací povinnost

Této povinnosti podléhají provozovny či internetové stránky živnostníka, jež slouží k výdělečné činnosti. Podnikatel musí udat pravdivé údaje o těchto prostorech a nahlásit jejich případnou změnu.

 

 

Evidenční povinnost

Evidenční povinností se rozumí nutnost odeslání údajů o tržbě nejpozději v momentě jejího průběhu. Zákon o elektronické evidenci tržeb dále přesně specifikuje režimy evidence tržeb, postupy při ní a údaje, které musí být registrovány na Finanční správě a na zákazníkově účtence.

 

 

Tresty za přestupky

Nejvyšším možným trestem za hrubé porušení zákona o EET je pokuta ve výši do 500 000 Kč. Další možnou sankcí je uzavření provozovny. Za posouzení vážnosti přestupků odpovídají finanční a celní úřad.

 

 

 

Daňový portál Finanční správy

Na Daňovém portálu Finanční správy můžou poplatníci spravovat údaje o své evidenci tržeb a taktéž své pokladní
certifikáty
. Přihlásit se sem může jen ten živnostník, který byl Finanční správou autentizován. Každý budoucí poplatník musí nejprve zažádat o přístupové údaje, pomocí kterých se bude posléze přihlašovat do evidenčního systému tržeb, a nechat si vystavit certifikát, jenž si uloží do evidenčního zařízení a bude jím podepisovat datové zprávy odesílané na Finanční správu.

V této webové aplikaci lze přidat či změnit údaje o provozovně, přidělit přihlašovací údaje pověřeným osobám či požádat o vydání či obnovení pokladního certifikátu. Daňový portál obsahuje několik podsekcí, o kterých se můžete více dozvědět zde.

 

 

Registrace EET účtenek

V České republice je v současné době možné registrovat obdržené EET účtenky, a zúčastnit se tím slosování loterie Finanční správy s názvem Účtenkovka. Účelem zavedení této možnosti a její podpory od samotného státu je motivace zákazníků k vyžádání účtenky při
každém jejich nákupu, čímž se utvrzuje pozice EET na českém trhu. Jinými slovy, čím více zákazníků vyžaduje účtenku i při tom nejzanedbatelnějším každodenním nákupu, tím více tržeb automaticky podléhá EET, protože živnostník nemůže danou
tržbu ukrátit.

Slosování Účtenkovky pro předchozí kalendářní měsíc probíhá vždy 15. dne měsíce následujícího a podléhají mu veškeré zaregistrované EET účtenky bez ohledu na hodnotu nákupu, který zohledňují. Podrobnosti o registraci účtenek splňujících požadavky EET najdete v tomto článku.

 

Kassensysteme der Zukunft